Vi på Stenverktyg i Bohuslän AB önskar alla ett gott Nytt År och vi hoppas på att vi också i det kommande året kan förse alla våra kunder med det dem behöver i sina respektiva verksamheter. God fortsättning!

Bo & Lukas